10 Ağustos 2015 Pazartesi

Hitler'in Kurduğu Kontrgerilla Grupları: SS ve SA

Hitler'in birlikleri bir tören sırasında.
Hitler, Alman kontrgerillasının liderlerindendi. Kurduğu SA ve SS grupları tipik kontrgerilla örgütleriydi:
"SA'lar 1921de Hitler'in Muhafız Birliği olarak doğdu. Örgütsel dayanağı Nazi hareketine katılmış serserilerdi." (Ana Britannica, sf.864)

"Sokak eşkiyaları, eski katiller, işsiz, güçsüz kişilerin oluşturduğu bir örgüt olan SA'lar, rakip partilerin toplantılarını basıyor, Hitler'in fedailiğini yapıyorlardı." (The Life and Death of Adolf Hitler, Robert Payne)
SA'ların yöntemi de tüm faşist örgütlerde olduğu gibi terör ve işkence olmuştur:
"Berlin'de SA'ya ait bir köşkte işkence odaları bulunuyordu. İtiraf ettirmek için burada akla gelebilecek her türlü işkence yapılıyordu." (Encyclopedia Judaica, cilt 4, sf.714)
Faşist-Siyonist lider Jabotinsky'nin kurduğu kontrgerilla grubu Kahverengi Gömlekliler'den esinlenen Hitler, SA'ları yani bir diğer adıyla Kahverengi Gömlekliler'i kurdu. SA'ların başında ise Yahudi Pfeffer Von Solomon bulunmaktaydı.
Hitler 1925 yılında kendi koruması için SS adı verilen daha organize bir birlik kurdu. Diğer bir kontrgerilla grubu olan SS'ler daha çok orduya yönelikti. SS'lerin rolü çok farklıydı. Herhangi bir SS subayı Alman generalinden daha yukarıda yer almaktaydı. Kontrgerillanın tüm özellikleri SS'lerde de görülmektedir. Devlet içinde devlet yapısı gösteren Hitler'in çok özel ordusu SS'lerin başında ünlü faşist Himmler bulunuyordu.
Gestapo ise tipik bir istihbarat teşkilatıydı. Rejim aleyhtarlarını saptıyordu. Gestapo'nun başında Heidrich bulunmaktaydı. Kontrgerilla yapısının zengin örneğini Gestapo örgütlenmesinde de görmek mümkündür. Örgütün kuruluş şemasında; "Cinayet Bölümü" de vardır. Görülüyor ki, Naziler kendilerine karşı olanları öldürmek için devlet içinde cinayet işlemekle görevli birimler oluşturmuşlardır.
Alman Nazizmi ile İtalyan faşizmi ve onların istihbarat örgütlerine (özellikle Gestapo) baktığımızda bunlarda cinayet işleme birimleri bulunduğunu görüyoruz. Kontrgerillanın tüm özellikleri Hitler'in SS ve SA'larında toplanmıştı. Nazi komutanların yönlendirdiği sokak eşkiyaları ve katiller her türlü işkenceyi, katliamı yapıyorlardı. 6 milyon Yahudinin yaşamına mal olan korkunç soykırımı da yine bu Gladio benzeri Nazi örgütlenmeleri gerçekleştirmiştir. (Hitler ve faşist örgütlenmeleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi Faşizm bölümünde bulabilirsiniz.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder