9 Ağustos 2015 Pazar

Petrol Üzerine İsrail Kontrollü Piyon Kürt Devleti

Güneydoğu'da ve Kuzey Irak'taki zengin petrol kaynaklarının üzerine kurulmak istenen piyon Kürt devleti konusuna "Masonluk ve Kapitalizm" kitabının 'Petrol Üzerine İsrail Devleti' bölümünde ayrıntılarıyla değinilmişti. Konunun hayati önemi nedeniyle Yüksek Mühendis Burhan Oğuz'un Cumhuriyet gazetesinde 22 Ekim 1992 tarihinde 'Tarihin Akışı İçinde Türkiye' başlığıyla verdiği haberden bir bölümünü aynen aktarıyoruz:
"Türkiye'de petrol yok, olan da çok derinde, rantabl değil" kandırmacası dillerde dolanıyor. Meğer sınırımızdan elli metre ötedeki petrol üst tabakalarda imiş sınırı geçer geçmez derine kaçıyormuş! Satılmış birçok ağızdan, MTA'cıların bazılarından ve maden fakültelerinin bazı hocalarından kaynaklanıyor bu aldatmaca. İnsan o zaman soruyor: Madem ki yok, neden bu denli uzman Amerikalısı, İngilizi, Hollandalısı bunca para döküp sondaj üstüne sondaj yapmaya devam ediyor? Biz yanıtını verelim: Onlar rezervleri saptayıp kapatıyorlar, zamanı geldiğinde tam egemen olarak açmak üzere!.."
Ve Burhan Oğuz sözlerine şu şekilde devam ediyor:
"Bu sütunlarda kaç kez yazdık: Batının amacı bölgede, devlet geleneği olmayan, etkin bir bürokrasiden yoksun, kamuoyunun oluşmadığı bir aşiret düzeninde kurulu bir Kürt devleti kurdurup, herşeye karşın elimizden kolayca koparamadığı petrol ve sair madenlerin akşamdan sabaha üstüne oturmaktır, Arap şeyhliklerinde olduğu gibi." (Cumhuriyet, 22 Ekim 1992)
Burhan Oğuz'un da belirttiği gibi Güneydoğu bölgemiz üzerinde kurulmak istenen piyon bir Kürt devleti ve zamanı geldiğinde açılmak üzere saklanan madenler bulunmaktadır. Ama bunlar, bölgenin "müstakbel sahibi" olarak düşünülen İsrail için saklanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder